ლევოიაპსი

ლევოიაპსი: ფტორქინოლონების ჯგუფის ანტიბაქტერიული საშუალება ოფთალმოლოგიაში ადგილობრივი გამოყენებისთვის.