ნეირობლოკი

ნეირობლოკი: არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. დიკლოფენაკი სხვა პრეპარატებთან ერთად. პრეპარატი არის სამი აქტიური ნივთიერების კომპლექსი, რომელიც განსაზღვრავს მის ფარმაკოლოგიურ თვისებებს.